Voor mijn opdrachtgevers ben ik op zoek gegaan naar het vergroten van het onderscheidend vermogen, naar wederkerigheid en profijt voor alle betrokkenen. Op zoek naar economisch rendement en maatschappelijk nut. Méér waarde toevoegen. Ik bracht focus aan en gaf vernieuwende inzichten, deelde en ruilde kennis uit, ging partnerschips aan en introduceerde nieuwe netwerken. Dit leverde verrassende initiatieven en projecten op. Kijk hiervoor bij projecten.

No Comments Yet.

Leave a comment