L E F

Het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven (LEF) van Windesheim richt zich op de ondernemende kracht van familiebedrijven. Met kennis en inzichten uit praktijkgericht onderzoek in de vorm van bijeenkomsten en samenwerkingsprojecten, publicaties en scholing versterkt zij deze ondernemende kracht. Publicaties van het LEF

Voor LEF heb ik projectontwerp, -realisatie (inclusief financieel draagvlak) en - management verricht van het project "Aan de slag met een Raad van Advies voor het MKB Familiebedrijf" en werkte nauw samen met promotiekandidaat Judith van Helvert.

Daarnaast organiseerde ik het inhoudelijke programma van bijeenkomsten voor en door familiebedrijven. Ik ondersteunde de lector Ilse Matser bij de vormgeving en start van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven dat op 11 september 2015 tijdens het Prinsjesfestival in Den Haag werd gelanceerd in aanwezigheid van veel familiebedrijven en bestuurders. En ondersteunde de lector bij de oprichting van Stichting Ten Clarenwater, een foundation ten behoeve van onderzoek naar familiebedrijven. Ik werk voor het LEF met partners aan een Overijssels programma waarbij overheid, onderwijs en werkgeversorganisaties "Samen in beweging voor Familiebedrijven" zijn.

No Comments Yet.

Leave a comment