Voor mijn opdrachtgevers heb ik door anders te denken de buitenwereld op een andere manier naar binnen gehaald. Vanuit de strategische ambitie draai ik mee in de organisatie en deel ik mijn kennis en netwerken. Daardoor verfrissend inspirerend en motiverend. Ik werk als voorvrouw mee in de dag-dagelijkse praktijk, neem initiatief en geef gevraagd en ongevraagd advies aan het MT en directies vanuit een continue focus op de strategie. Voor voorbeelden uit de praktijk bekijk "Projecten".

No Comments Yet.

Leave a comment