Contact

Annemarie Beumers

 

06 51289387

E-mail: annemarie@annenu.nl

 

veldbloemenweb

Fotografie: Annemarie

Fotografie: Annemarie Beumers, Theo Smits (Home Annemarie, Regio Zwolle Incubator), Enith van Tongeren - Stenhuijs (LEF), Hans Smit (Topsport Overijssel), Angela Schouten (Over Annenu, Demo commercial stemacteren)

Disclaimer: Deze website heeft een informatief karakter. Aan de inhoud kunnen geen rechten ontleend worden. Ondanks alle zorg die is besteed aan de samenstelling inhoud en afbeeldingen aanvaart Annenu geen aansprakelijkheid als gevolg van onvolkomenheid of fout in tekst en of beeld

Privacyverklaring:
Privacy vindt Annenu erg belangrijk. Persoonlijke informatie zal Annenu dan ook vertrouwelijk behandelen en beschermen.

Identiteit Annenu
Landseindestraat 6
8043 VX Zwolle
06 – 51289387 annemarie@annenu.nl

Wat belooft Annenu?
• Annenu deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
• Annenu gebruikt uw gegevens alleen voor zakelijke doeleinden.

Wat doet Annenu met een datalek?
Mocht er een datalek zijn dan informeert Annenu u z.s.m. Wij vertellen u wat het lek behelst, wanneer het gebeurd is, wat er gelekt is en hoe dat kan. Uiteraard vertellen wij u ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?
• Om u de optimale support te kunnen verlenen als onderdeel van onze overeenkomst.
• Om activiteiten uit onze overeenkomst op onze website te vermelden.
• Om u een factuur te kunnen sturen.
• Om onze administratie te controleren hebben wij uw betaalgegevens, BTW nr en KVK nr.

Cookies
Annenu gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Inzage
Wilt u inzage in de gegevens die wij van u hebben? Stuur dan een e-mail naar annemarie@annenu.nl met het verzoek tot de gegevens. Wilt u naar aanleiding daarvan iets aan laten passen? Ook dan kunt u een e-mail sturen met het verzoek tot wijziging. In beide gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst uw gegevens inzichtelijk maken of aanpassen. Annenu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Vergeet mij (niet)
Bent u geen klant meer bij Annenu en wilt u dat wij u vergeten? Dan kunt u ons mailen op annemarie@annenu.nl met het verzoek om alle persoonlijke informatie te verwijderen. Binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst zullen wij uw gegevens verwijderen.

Geheimhouding
De geheimhouding is vastgelegd in de met u afgesloten overeenkomst.

Klachten
Annenu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annemarie@annenu.nl. Mocht u een klacht hebben over het privacybeleid dan waarderen wij het als u ons hiervan op de hoogte brengt. Uiteraard heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.